Iskolánk története

régi iskola épülete

A szalántai iskolát 1910-ben kezdték el építeni és 1912-ben adták át rendeltetésének, addig a szalántai gyerekek a németi iskolába jártak. Jelenleg iskolánk 8 község gyermekeit fogadja, ezek: Szalánta, Bosta, Szilvás, Bisse, Garé, Babarcszőlős, Siklósbodony, Szava, Pécs.

Iskolánk épületének és technikai felszereltségének bemutatása:

Intézményünk Szalántán az 58. számú főút mentén található a falu központjában. Megközelíthetősége mind Pécs, mind Harkány felől a lehető legjobb. Ha az utcáról nézzük az iskolát, akkor egy nagyobbacska, haranglábas műemlék épületet látunk, nem is gondolva arra, hogy eme épület mögött, falusi viszonylatban egy nagy, korszerűen berendezett oktatási intézmény lapul, ahová 8 község gyermeke jár naponta okosodni, 16 nevelő irányításával.
Iskolánk épülete két különálló épületrészből áll.
Az előzőekben említett legrégibb épületrészben, amely az 1910-es években épült, 2 napközis, 1 kézműves foglalkozásokra használt tanterem van, egy ebédlővel és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiséggel. Ezt az iskolarészt délutáni foglalkozásokra használjuk.

régi iskola épülete


A másik épületrész a délelőtti oktatás helyszíne. Itt 9 tantermet, 1 természettudományos szaktantermet, 4 szertárat, 1 leány technika termet, ami egy felszerelt konyha, 2 nagy zsibongót, valamint 2 vizesblokkot találunk a földszinten. Az emeleten van egy nagy zsibongó, a tanári szoba, az igazgatói szoba,a 4000 kötetes könyvtárunk, a 20 férőhelyes kompletten felszerelt nyelvi labor, a 15 állomásos informatika terem, fiú technikaterem, egy vizesblokk.

Az iskola északi oldalához csatlakozik a tornaterem az öltözőhelyiségekkel és a vizesblokkokkal. A leírtakból kitűnik, hogy intézményünk komoly felszerelésekkel, berendezésekkel bír. Fejlődésünk 1990-es évek elejétől fokozatosan felfelé ívelt, amikor a régi épület 4 és a felső épület 4 tanterméhez hozzáépült az előzőekben felsorolt termek, szertárak, szaktantermek komplexuma, majd, 2 évvel később 1993-ban átadásra került a tornaterem, melyre már régóta vágytunk.
Azóta folyamatosan felújítunk, szépítünk, korszerűsítünk, zömében pályázati forrásokból.
Az utolsó dicsekvésre okot adó pályázati nyereményeink:

A nagy épülethez nagy tér is társul. Az épületsor mellett egy kavicsos udvar van, az épület mögött pedig egy nagy füves tér, fa játszótérrel, beszélgető sarokkal.
A közeljövőben ezt a részt szeretnénk bővíteni egy sportudvar kialakításával.
A leírtakból kitűnik, hogy technikai felszereltségünk, falusi iskola révén is felveszi a versenyt egy városi iskola színvonalával.

Örülünk ennek az állapotnak, mert így az idejáró gyermekek számára egy modern, tágas iskolát tudunk nyújtani, biztosítva ezzel a tanulás korunknak megfelelő környezetét.

új épület

Iskolánk nevelőtestülete:

Nevelőtestületünk létszáma: 16 fő, ebből 16 nő. Technikai személyzet az iskolában: 1 fő iskolatitkár, 2 fő iskolasegéd, 1 fő fűtő-karbantartó. Oktató-nevelő munkánkat segíti 1 fő logopédus, 1 fő fejlesztő pedagógus, 2 hitoktató heti 1-1 alkalommal.
Tantestületünk átlagéletkora 42,4 év. Nevelőtestületünk stabil, az iskolánál eltöltött évek száma átlagosan 15 év.
Tantestületünkből helyben 4-en laknak, Harkányból 1, Siklósról 1, Páprádról 1, Pécsről pedig 9 pedagógus jár intézményünkbe dolgozni. Iskolatitkárunk szalántai lakos. Az iskolavezetés tudja, hogy a helyben lakó pedagógusok száma kevés, azonban a Szalánta Községi Önkormányzatnak nincsen anyagi fedezete a pedagógusok letelepítésére. Elmondhatjuk, hogy azok a nevelők, akik két gyermek születése után visszatértek iskolánkba tanítani, már elkötelezettek a pedagógus pályán, elfogadták az iskola értékrendszerét, egyetértenek pedagógiai célkitűzéseinkkel.
Tantestületünk szakos ellátottsága 100 százalékos. Még a tartósan távollévők helyén is végzett pedagógusokat foglalkoztatunk Az iskolavezetés nagy gondot fordít a pedagógus továbbtanulás támogatására, a továbbképzéseken való részvételre.
A szakmai továbbképzéseket is támogatjuk. Tantestületünk 55,5 százaléka rendelkezik számítógépes tanfolyami végzettséggel, 44,4 százaléka Internet tanfolyamot végzett. Nevelőtestületünk tagjai rendszeresen vesznek részt szakmai és módszertani továbbképzéseken.

Az iskola pedagógusainak célja, hogy tanítványaikat ne csak korszerű tudással lássák el, hanem kialakítsák bennük az önművelés, az önálló ismeretszerzésre törekvés igényét, és kulcsot adjanak számukra ennek megvalósításához. Célkitűzéseik legfontosabbika, hogy teret adjanak a gyermekek sokirányú tehetségének kibontakozásához – hűen tükrözik ezt az iskola diákjainak versenyeredményei –, és nagy gondot fordítanak a lemaradó tanulók felzárkóztatására. Mindenekelőtt pedig tanítványaikat másokat is megértő, segítő, a világra nyitott személyiségekké igyekeznek formálni.

A nevelőtestület hitvallását Szent-Györgyi Albert szavai tolmácsolják:

„Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka
örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)


vissza