Iskola ÁLTALÁNOS ISKOLA SZALÁNTA
7811 Szalánta, Hunyadi u. 43.
Tel.: 72/424-833
e-mail: szalantaisk@gmail.com
logo
 
főoldal iskolánk események tanulóink nevelőink alapítvány galéria
 
"HOLNAPÉRT" ALAPÍTVÁNY

Székhelye: 7811 Szalánta, Hunyadi u. 43.
Adószáma: 18311226-1-02

Alapítók:
Horváth Ferenc
Udvarácz Lászlóné Bödő Judit
Szeverinácz Mihályné
Király Zoltánné
Sinkó Jánosné

Kuratórium elnöke:
Mató Tiborné

Kuratórium tagjai:
Szölősiné  Pál Ilona
Tóth Ferencné
Loch Ferencné
Tóthné Tóth Marietta

 

Az  Alapítvány célja:
Személyi és tárgyi feltételrendszerek javítása, az intézménybe járó gyermekek támogatása, a nevelési, oktatási munka segítése.

A cél teljesítése érdekében végzett feladatok:
1. Az általános iskolába járó gyermekek testi és szellemi fejlődésének elősegítése, képességeik fejlesztése.
2. A színvonalas oktató munkát elősegítő feltételek megteremtése, tárgyi feltételek javítása, természetes anyagú eszközök, berendezési tárgyak beszerzése.
3. Az általános iskolába járó gyermekek szocializációja, az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányos helyzetű családok támogatása.
4.  Nemzetiségi és kisebbségi oktatás hatékonyságának elősegítése.
5. A gyermekek egészséges testi fejlődésének elősegítése, mozgásigényének minél hatékonyabb kielégítése, sporttevékenységek támogatása, versenyeztetés elősegítése, útiköltség biztosítása.
6.  A kulturális és művészeti tevékenységek támogatása, ehhez szükséges alapanyagok beszerzése, kézműves programok magvalósítása.
7.  A fenti célok megvalósítása érdekében nyomtatott és digitális kiadványok megjelentetése, terjesztése, ilyen jellegű művek támogatása.
8.  Iskolai rendezvények, versenyek, konferenciák, szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel költségeihez való hozzájárulás.

2011-ben az alapítvány a következő támogatásokat nyújtotta az intézmény tanulóinak:

A tanulmányi versenyek nevezési díjának befizetése, az útiköltség kifizetése 36910 Ft
Belépőjegyek vásárlása Báb előadásra   21300 Ft
Iskolai kiránduláson útiköltség kifizetés  40480 Ft
Jutalom könyv, érem, egyéb jutalomtárgy vásárlása   72170 Ft
Oktatási költség jeles napokra vendég előadó   63500 Ft

A 2012-es tanévben is folyamatosan támogatjuk tanulóinkat.

Augusztusban az alapítvány szervezésében szülői segítséggel felújításra kerültek az iskolai játszótéren található fa mászókák, hinta.
A 2012/2013-as tanévben megrendezzük a szülők-nevelők bálját, remélve a bevételből még több támogatást tudunk adni az intézménybe járó gyermekeknek.

Bízunk az emberek segítő szándékában, támogatóink körének növekedésében.

Beszámoló a 2012-es évről >>>

Beszámoló 2015. április >>>

Tájékoztató személyi változásokról >>>


Elérhetőségeink: 

Levelezési cím: 7811. Szalánta Hunyadi u. 43.
Telefon: 06/ 72/ 424-833 Általános Iskola
Email cím: holnapert.szalanta@gmail.com


Tisztelettel megköszönjük
az alapítvány számlájára befizetett támogatásokat,
és az 1 %-os felajánlásokat.

Kérjük, segítsék továbbra is alapítványunk munkáját!

Bankszámlaszám: 50100198-10001569